Hình Ảnh và Truyền Hình Trực Tiếp ĐH 2018

Lịch truyền hình trực tiếp được phát sóng trên đài VNA-TV 57.3, YouTube, và FaceBook của Đền Thánh: Thứ năm ngày 18/10/2018 vào lúc 7:00 pm Thứ sáu ngày 19/10/2018 vào lúc 5:00 pm Thứ bảy ngày 20/10/2018 vào lúc 7:00 am Chúa Nhật ngày 21/10/2018 vào lúc 9:00 am Xin...