Category: Đại Hội 2018

Thông Tin Khách Sạn ĐH2018

Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459 hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258     Cập Nhật ngày 1/8/2018: Giá khách sạn sau ngày 19/9 đã tăng gấp đôi Sơ Đồ Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ...

Read More
Loading

Chuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”