Thông Tin Khách Sạn ĐH2018

Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459 hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258     Cập Nhật ngày 1/8/2018: Giá khách sạn sau ngày 19/9 đã tăng gấp đôi Sơ Đồ Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ 11 – năm 2018: “Cùng Mẹ Chúng...

Thư Mời Đại Hội 2018

Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459 hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258     Tiệc Gây Quỹ     Trailers và Chương Trình Phỏng Vấn      ...