Tháng Ba 2018: Mừng Chúa Phục Sinh

Tháng Ba 2018: Mừng Chúa Phục Sinh

MỪNG CHÚA PHỤC SINH “Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ, Ha-lê-lui-a” (1 Cr 5, 7b-8a) Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến, I- Mừng Lễ Phục-Sinh: Năm nay theo niên lịch phụng vụ, Giáo Hội mừng Lễ Phục Sinh vào...
Tháng Hai 2018: Mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Tháng Hai 2018: Mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT “2018” “Trong Tâm Tình Tạ Ơn Thiên Chúa & Mẹ La Vang” Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. I- Tết Nguyên Đán “Mậu Tuất”: (a) Năm nay Mùng Một Tết Nguyên Đán: rơi vào ngày Thứ Sáu 16-02-2018....