Category: Tĩnh Tâm

TỘI LỖI VÀ NHU CẦU ÂN SỦNG

TỘI lỖI VÀ NHU CẦU ÂN SỦNG Chia sẻ của lm. Nguyễn Phi Long Giám Tỉnh DCCTHN Tác Giả: Joseph Phan Văn Sỹ A-DẪN NHẬP: Hằng năm Cộng Đoàn Mẹ La Vang luôn được cha Giám Đốc Tôma Hà Quốc Dũng ưu ái mời các cha đến giúp tĩnh tâm và...

Read More
Loading

Chuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”