NHỮNG NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ


18/10/2001 : Đặt viên đá đầu tiên
29/01/2002 : Tòa Giám Mục tặng khu đất Đền Thánh
03/02/2003 : Khởi công xây cất
24/06/2003 : Quận Hạt Clark cấp giấy phép sử dụng
03/07/2003 : Thánh Lễ đầu tiên
18/10/2003 : Thánh Hiến Đền Thánh
21/03/2004 : Khánh Thành Tháp Chuông - Ô/B Thanh Hương tặng
15/10/2004 : Đại Hội 1: 15-17/10/2004 - Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang
20/10/2006 : Đại Hội 2: 20-22/10/2006 - Ánh Sao Sa Mạc
26/10/2008 : Đại Hội 3: 26-28/10/2008 - Sa Mạc Tình Yêu
21/10/2011 : Đại Hội 4: 21-23/10/2011 - Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam
19/10/2012 : Đại Hội 5: 19-21/10/2012 - Cùng Mẹ, Xin Vâng
18/10/2013 : Đại Hội 6: 18-20/10/2013 - Về Bên Mẹ, Tạ Ơn Chúa
17/10/2014 : Đại Hội 7: 17-19/10/2014 - Cùng Mẹ, Sống Ánh Sáng Đức Tin
16/10/2015 : Đại Hội 8: 16-18/10/2015 - Cùng Mẹ, Làm Chứng Nhân Hy Vọng
21/10/2016 : Đại Hội 9: 21-23/10/2016 - Cùng Mẹ, Tín Thác Vào Lòng Chúa Xót Thương
20/10/2017 : Đại Hội 10: 20-22/10/2017 - Cùng Mẹ, Sống Niềm Vui Yêu Thương
19/10/2018 : Đại Hội 11: 19-21/10/2018 - Cùng Mẹ, Chúng Con Kiến Tạo Hòa Bình