Bảng tạ ơn được đặt vĩnh viễn trước Linh Đài Mẹ. Xin ủng hộ $1000.00 và Bảng Lưu Niệm Tạ Ơn ở 2 bên Đàng Thánh Giá, xin ủng hộ $100.00. Mọi chi tiết xin liên lạc về Đền Thánh Mẹ La Vang (702) 821 – 1459. Cám Ơn

DỰ ÁN BẢNG TẠ ƠN MẸ LA VANG

Trong phiên họp tối Thứ Ba 9/3/04 Hội Đồng Mục Vụ đã quyết định phát động
Chương Trình “Tấm Bảng Tạ Ơn Mẹ La Vang”

Mỗi tấm $1,000.00

Tấm Bảng Tạ Ơn này sẽ được treo vĩnh viễn tại Linh Đài Mẹ La Vang ngoài trời, để gây quỹ trả số tiền nợ còn thiếu Tòa Giám Mục là $125,150.00 trong số tiền hơn 1 triệu dollars của Dự Án Xây Đền Thánh giai đoạn 1 đã hoàn tất. Số tiền còn dư sẽ dành cho Dự Án Xây Nhà Thờ La Vang giai đoạn II dự trù khoảng $700,000.00. Xin quý ông bà anh chị em tích cực tham gia. Cho tới nay đã có 25 gia đình ghi tên và đang làm bằng hiệu. Trong đó có Đức Cha Walsh, Santa Rosa, CA và Cha Lê Q. Hiền, Spokane, Seattle xung phong đầu tiên, Xin chân thành cám ơn.

hinhanh

Click here to download the form

(nhấn vào đây để tải mẫu Bảng Ghi Danh)