Ban Thường Vụ

Nhiệm kỳ 2018-2021

Tinh Thần Của Ban Thường Vụ

Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas luôn luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm trong tinh thần huynh đệ, bác ái, phục vụ, và hiệp nhất trong đức tin theo truyền thống Công Giáo như ba cha sáng lập, cựu giám đốc và, giám đốc vẫn thường nhắc nhớ.

Mục Đích Ban Thường Vụ

Mục đích tối hậu của Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang là làm vinh danh Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ qua yêu thương gần gũi bằng việc làm dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền để nước Chúa được cả sáng dưới trần gian. Để đạt được mục đích nêu trên, Ban Thường Vụ đề ra ba mục tiêu như sau:

Quảng Bá Mục Vụ

Đưa Mục Vụ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đến với giáo dân và dân chúng và giúp ảnh hưởng của cha giám đốc lan rộng bằng cách củng cố, hỗ trợ và phát triển các ban ngành, đoàn thể, và tổ chức trong Giáo Xứ.

Tu Bổ & Phát Triển Đền Thánh

Với nhu cầu cần có một cơ sở mới khang trang và rộng rãi để phục vụ giáo dân và khách hành hương, Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang những mong là một quản gia đắc lực, nhờ ơn Chúa, để có thể kêu gọi, phát triển và bảo trì một Thánh Đường mới thật xứng đáng.

Truyền Thống & Văn Hóa Việt

Vì là giáo xứ Việt Nam duy nhất tại địa phận Las Vegas, Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang quyết tâm bảo vệ, duy trì, và phát triển truyền thống, văn hóa, và ngôn ngữ Việt Nam ngay tại Giáo Xứ qua các lớp Việt Ngữ, những buổi liên hoan và tổ chức các ngày lễ cổ truyền.

Danh Sách và Chức Vụ Trong Ban Thường Vụ

Xin Cầu Nguyện Thêm Cho Ban Thường Vụ Được Như Hạt Lúa Mì...Để...

Chung Tay Xây DựngVà Phát Triển Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •