Mẫu Xin Rửa Tội Trẻ Em

Xin vui lòng tải mẫu rửa tội trẻ em xuống. Dùng khi một gia đình muốn rửa tội cho trẻ nhỏ dưới 7 tuổi.

Thủ Tục Bí Tích Hôn Phối

Xin vui lòng tải thủ tục bí tích hôn phối xuống. Dùng khi đôi bạn hội đủ điều kiện nhận Bí Tích Hôn Phối..

Thủ Tục Tang Lễ

Xin vui lòng tải thủ tục tang lễ xuống. Dùng để biết quy trình tang lễ theo nghi thức công giáo tại cộng đoàn.

Mẫu Học Giáo Lý Người Lớn

Xin vui lòng tải mẫu học giáo lý người lớn xuống. Dùng để ghi danh học giáo lý hôn nhân hoặc giao lý tân tòng.

Thủ Tục Gia Nhập Cộng Đoàn

Xin vui lòng tải Thủ Tục Gia Nhập Cộng Đoàn xuống. Dùng khi gia đình công giáo trở nên thành viên của cộng đoàn.

Đơn Ghi Danh Giáo Lý Niên Khóa 2022-2023

Xin vui lòng tải Đơn Ghi Danh Giáo Lý niên học 2022-2023 xuống. Dùng khi muốn con em học giáo lý tại Đền Thánh Mẹ La Vang.

Đơn Ghi Danh Tham Gia TNTT Niên Khóa 2022-2023

Xin vui lòng tải Đơn Ghi Danh Tham Gia/Sinh Hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể niên học 2022-2023 xuống. Dùng khi muốn con em tham gia Đoàn Tôma Thiện tại Đền Thánh Mẹ La Vang.

Mẫu Rửa Tội Cho Dự Tòng

Xin vui lòng tải mẫu rửa tội dự tòng xuống. Dùng khi hoàn tất khóa giáo lý tân tòng trước lễ Phục Sinh.

Mẫu Gia Đình Công Giáo

Xin vui lòng tải Mẫu Gia Đình Công Giáoxuống. Dùng để liệt kê thành viên trong gia đình tại cộng đoàn.

Đơn Ghi Danh Việt Ngữ Niên Khóa 2022-2023

Xin vui lòng tải Đơn Ghi Danh Việt Ngữ niên học 2022-2023 xuống. Dùng khi muốn con em học Việt Ngữ tại Đền Thánh Mẹ La Vang.