Đơn Làm Tình Nguyện Viên

Để phát triển giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chúng ta cần nhiều bàn tay góp sức cho công việc chung. Để trở thành tình nguyện viên chính thức, xin quý vị theo những bước sau:

 1. Liên lạc hoặc gặp chị Kim Ngân ở số (702) 821-1459 để nhận giấy lăn tay và Đơn Làm Tình Nguyện Viên
 2. Tải Đơn Làm Tình Nguyện Viên
 3. Nộp giấy lăn tay và Đơn đã được điền đầy đủ lại cho chị Kim Ngân.

Đơn Rửa Tội

Để trở thành con cái Chúa, trước tiên chúng ta phải lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Để rửa tội cho con em từ sơ sinh cho đến 7 tuổi, xin theo hướng dẫn sau đây:

 1. Xin nhấn vào đây để đọc thủ tục Rửa Tội 
 2. Nộp đơn đã được điền đầy đủ và lệ phí tại bàn ghi lễ.  Sau đó, chị Kim Ngân sẽ liên lạc và hẹn ngày rửa tội.

Đơn Học Giáo Lý Tân Tòng

Các bạn muốn tìm hiểu về Đạo Công giáo hoặc muốn theo Đạo Công giáo xin ghi danh học lớp Giáo lý Dự tòng để được đón nhận các bí tích:  Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức trong đên Lễ Vọng Phục Sinh.  Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đào Khánh ở số:  (702) 426-0300.

 1. Quý vị cũng có thể tải đơn tại đây
 2. Nộp đơn đã được điền đầy đủ lại cho bàn ghi lễ ở Giáo Xứ.  Ông Khánh Đào sẽ liên lạc với quí vị để biết thêm chi tiết.

Đơn Ghi Danh Gia Nhập Cộng Đoàn

Những gia đình mới chuyển đến Cộng Đoàn hoặc những gia đình cũ chưa ghi danh vào Giáo Xứ, xin điền hồ sơ xin ghi danh bên dưới và đem nộp cho bàn ghi lễ tại Giáo Xứ:

 1. Xin nhấn vào đây để đọc thủ tục xin gia nhập Cộng Đoàn
 2. Tải đơn ghi danh gia nhập Cộng Đoàn tại đây
 3. Nộp đơn, Sổ gia đình Công Giáo, và lệ phí tại bàn ghi lễ của Giáo Xứ.  Ông Sỹ sẽ liên lạc với gia trưởng và cấp số bì thư.

Thủ Tục Hôn Phối

Hôn nhân là một bậc sống trong Hội Thánh và đã được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích. Bởi vậy, đối với bí tích Hôn phối, Hội Thánh cũng có những thủ tục và lễ nghi nhằm diễn tả bản chất đích thực của giao ước hôn nhân, đồng thời giúp đôi tân hôn đón nhận dồi dào ơn sủng do bí tích Hôn phối mang lại.  Xin liên lạc với chi Kim Ngân ít nhất là 6 tháng trước ngày cưới để xin lấy hẹn gặp Cha Chánh Xứ.

Xin nhấn vào đây để đọc thủ tục Hôn Nhân

Đơn Mua Hàng Làm Việc

Tất cả các nhân viên hoặc các thiện nguyện viên cần mua hàng hoặc vật liệu để sửa chữa và tu bổ Đền Thánh, xin điền đơn sau đây và ghi rõ lý do để được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ hoặc vị Đại Diện trước khi bắt đầu công việc.  Mọi thắc mắc xin liên lạc anh Đại Diện Nguyễn Đình Gia để biết thêm chi tiết.

 1. Xin nhấn vào đây để tải đơn