Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý và Mừng Tết Trung Thu 2011
Ngày 18 Tháng 9 Năm 2011