Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Rửa Chân - Thứ Năm Tuần Thánh - Bữa Tiệc Ly
        Ngày 21 Tháng 4 Năm 2011