Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Kỷ Niệm 20 Năm Thiên Chức Linh Mục của Cha Giuse Đồng Minh Quang
        Ngày 22 Tháng 5 Năm 2011