Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thứ Bảy Tuần Thánh - Nghi Thức Vọng Phục Sinh
        Ngày 23 Tháng 4 Năm 2011