Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Hân Hoan Chào Đón Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
        Ngày 23 Tháng 6 Năm 2011