Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ kỷ niệm 10 năm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
 Ngày 16 Tháng 9 Năm 2012