Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Kỷ Niệm 21 năm Linh Mục của Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang
 Ngày 20 Tháng 5 Năm 2012