Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn Mạng Đạo Binh Hồn Nhỏ
 Ngày 2 Tháng 10 Năm 2012