Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Thánh Lễ Rửa Chân - Thứ Năm Tuần Thánh - Bữa Tiệc Ly
 Ngày 5 Tháng 4 Năm 2012