Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Chuẩn Bị cho Đại Hội Mẹ La vang 2013 Kỳ VI - VỀ BÊN MẸ TẠ ƠN CHÚA
 Ngày 17 Tháng 10 Năm 2013