Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Khai Mạc Đại Hội Mẹ La vang 2013 Kỳ VI - VỀ BÊN MẸ TẠ ƠN CHÚA
 Ngày 18 Tháng 10 Năm 2013