Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đại Hội Mẹ La vang 2013 Kỳ VI - VỀ BÊN MẸ TẠ ƠN CHÚA
 Ngày 19 Tháng 10 Năm 2013