Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO MỪNG LỄ BỔN MẠNG
 Ngày 25 tháng 8 Năm 2013