Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Lễ Thánh Gia Thất - Bổn Mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
 Ngày 29 tháng 12 Năm 2013