Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Đêm Thắp Nến Cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam
 Ngày 30 tháng 4 Năm 2013