Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Tiệc Xuân Mừng Năm Mới Giáp Ngọ 2014
 Ngày 26 tháng 1 Năm 2014