Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Mừng Lễ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn Mạng Đạo Binh Hồn Nhỏ
 Ngày 30 Tháng 9 Năm 2014