Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas
Những Áng Thơ Tuyệt Vời của Lm. Thi Sĩ Nguyễn Thanh Sơn Năm 2012


2012

Mục Lục

Kính Chào Mẹ Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Ai Lên Núi Thánh? Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Huyền Nhiệm Ân Tình Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Trái Tim Giêsu Thương Xót Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Xin Người Gìn Giữ Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Đức Giêsu Hiện Ra Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Diễm Ca Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Chúa Là Mục Tử Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Tháng Hoa Kính Mẹ Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
10  Ta Là Cây Nho Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
11  Ca Hát Thánh Ân Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
12  Niềm Tâm Sự Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
13  Bông Hồng Tặng Mẹ Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
14  Nên Một Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
15  Về Nhà Thiên Quốc Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
16  Hát Ca Cuộc Đời Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
17  An Vui Trong Chúa Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
18  Maria Thăm Viếng Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
19  Bánh Thánh Trường Sinh Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
20  Kinh Nguyện Quyền Năng Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
21  Tưởng Niệm Hiền Phụ Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
22  Thánh Tâm Thở Than Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
23  ĐỨC MẸ Hằng Cứu Giúp Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
24  Tin Tin Tin Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
25  Xin Chúa Chúc Lành Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
26  Nữ Vương Hòa Bình Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
27  Những Đóa Hồng Xinh Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
28  Cùng Thầy Sánh Bước Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
29  Dâng Chúa Kinh Mai Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
30  Đức Mẹ Mông Triệu Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
31  Bài Ca Đức Mến Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
32  Đức Tin Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
33  Đất Trời Đen Tối Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
34  Ngọn Cỏ Dưới Chân Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
35  Niềm Vui Mùa Vọng Lm. Giuse Nguyễn Thanh Sơn
Mục Lục Báo Hiệp Nhất