Bạn Đang Xem: Trang Nhà BAN GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ Las Vegas     Thời Khóa Biểu Niên Học 2015-2016

________________________________


image image

BAN GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


Hình Ảnh 

 Tuyên Uý


Sr. Maria Bùi Kim Tuyến
(702) 325-9118


Trưởng Ban


Sr. Agnes Huỳnh Thị Bích Ngọc
(702) 578-8854


Phó Ban Nội Vụ + Thư Ký


Mattha Lê Kim Ngân
(702) 336-1736


Phó Ban Ngoại Vụ


Maria Phạm Ngọc Thủy
(832) 602-0258


Ban Phụ Huynh + Thủ Quỹ


Anna Võ Thị Ý Nhi
(702) 664-5478


______________________________


Thời Khóa Biểu Niên Học 2015-2016


11:00–12:00 Lớp Cấp 4 Cô Lan dạy
12:00–1:00 Ca Đoàn Hy Vọng
1:15–2:15 Thiếu Nhi (Sinh Hoạt 1)
2:30–3:30 Việt Ngữ
3:45–4:30 Thiếu Nhi (Sinh Hoạt 2)
(3:40-4:40) Lớp Giáo Lý KHAI TÂM
(3:40-4:40) Lớp RLLĐ I
(3:40-4:40) Lớp RLLĐ II
4:45-5:45 Các Lớp Giáo Lý Khác
4:45-5:45 Thiếu nhi Sinh hoạt các em lớp Khai Tâm, Lớp RLLD I, Lớp RLLD II
Sau khi các lớp giáo lý xong, tất cả các em học giáo lý vào tham dự Thánh Lễ.


______________________________


PHÒNG LỚP HỌC


CÁC LỚP VIỆT NGỮ


PHÒNG HỌP (MEETING ROOM)

11:00–12:00 Cấp IV: Cô Lan.
2:30–3:30 Cấp III: Cô Hạnh + Cô Tú.

PHÒNG SAU NHÀ CHA (ACTIVITY ROOM)

2:30–3:30 Cấp II: Cô Anh Thư + Sr. Kim Tuyến.

PHÒNG DƯỚI LẦU NGOÀI (LIBRARY)

2:30–3:30 Cấp I: Cô Hương + Thầy Nhân.

PHÒNG DƯỚI LẦU TRONG (COMPUTER)

2:30–3:30 Mẫu giáo: Thầy Tân & Cô Nhi.______________________________


CÁC LỚP GIÁO LÝ


PHÒNG HỌP (MEETING ROOM)

3:40-4:40 Lớp Khai Tâm: Sr. Tuyến, Thầy Toản.
4:45-5:45 Dự Bị Thêm Sức I: Cô Mai - Cô Lan Vy.

PHÒNG SAU NHÀ CHA (ACTIVITY ROOM)

3:40-4:40 RLLĐ I: Cô Ngân & Hương +Thảo Mi (dự bị).
4:45-5:45 Thêm Sức: Sơ Hiên & Cô Vân.

PHÒNG DƯỚI LẦU NGOÀI (LIBRARY)

3:40-4:40 RLLĐ II: Sơ Ngọc & Cô Sophia.
4:45-5:45: Dự Bị Thêm Sức II: Sr Hằng +Vivian+ Kevin.

PHÒNG DƯỚI LẦU TRONG (COMPUTER)

4:45-5:45 Sau Rước Lễ Lần đầu: Cô Thủy, Simon Trần (dự bị) & Nam Steven (dự bị)______________________________


DANH SÁCH THẦY CÔ GIÁO LÝ VIÊN


Niên Học 2015-2016


 1. Sr Maria Bùi Kim Tuyến - Giáo Lý Viên Cấp 2 & Lớp Khai Tâm
 2. Sr Agnes Huỳnh T. Bích Ngọc - Giáo Lý Viên Lớp RLLD 2
 3. Sr Anna Nguyễn T. Lệ Hằng - Giáo Lý Viên Lớp Dự Bị Thêm Sức 2
 4. Sr Teresa Bùi Kim Hiên - Giáo Lý Viên Lớp Thêm Sức
 5. Anna Lê T. Tuyết Mai - Giáo Lý Viên Lớp Dự Bị Thêm Sức 1
 6. Matta Lê Kim Ngân - Giáo Lý Viên Lớp RLLD 1
 7. Maria Phạm Ngọc Thuỷ - Giáo Lý Viên Lớp Sau RLLD
 8. Maria G. Vanna Trần - Giáo Lý Viên Lớp Thêm Sức
 9. Maria Lê Thị Thu Hương - Giáo Lý Viên Cấp 1 & Lớp RLLD 1
10. Maria Sophia Nguyễn Thùy - Giáo Lý Viên Lớp RLLD 2
11. Matta Nguyễn Ngọc Lan Vy - Giáo Lý Viên Dự bị Lớp Dự Bị Thêm Sức 1
12. Giuse Nguyễn Thiện Toản - Giáo Lý Viên Dự bị Lớp Khai Tâm
13. Nguyễn Lê Thanh Nhân - Giáo Lý Viên Cấp 1
14. Lê Vivian - Giáo Lý Viên Dự Bị Lớp Dự Bị Thêm Sức 2
15. Teresa Mai Hoàng Lan - Giáo Viên VN Cấp 4
16. Anna Hoàng Lương Hạnh - Giáo Viên VN Cấp 3
17. Maria Trần Thị Anh Thư - Giáo Viên VN Cấp 2
18. Maria Theresa Phạm Cẩm Tú - Giáo Viên VN Cấp 3
19. Matta Lê Ái Nhi - Giáo Viên VN Cấp Mẫu Giáo
20. Giuse Phạm Tân - Giáo Viên VN Cấp Mẫu Giáo
21. Trần Simon - Giáo Lý Viên Dự Bị Phụ Sau lớp RLLD
22. Trần Nam Steven - Giáo Lý Viên Dự Bị Phụ Sau lớp RLLD
23. Bùi Thảo Mi - Giáo Lý Viên Dự Bị Phụ lớp RLLD 1
24. Kevin - Giáo Lý Viên Dự Bị Phụ lớp Dự Bị Thêm Sức 2