Bạn Đang Xem: Trang Nhà Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang Las Vegas

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng - Mai Hậu

play rewind

________________________________


SINH HOẠT HẰNG TUẦN* Thánh Lễ Sáng Chúa Nhật:  9:30 a.m.
* Tập hát trước Thánh Lễ lúc 8:30 a.m.
* Thánh Lễ Chiều Chúa Nhật:  6:00 p.m.
* Tập hát trước Thánh Lễ lúc 4:30 p.m.


________________________________


SINH HOẠT TRONG NĂM


1. Bầu cử lại Ca Đoàn 2 năm một lần

2. Cả Hai Nhóm cùng một quỹ sinh hoạt chung

3.Các Đại Lễ cả Hai nhóm cùng sinh hoạt chung

4.Mừng Lễ Bổn Mạng tháng 8 hằng năm vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

5. Christmas Party ăn mừng trước Giáng sinh

6. Picnic Hè mỗi năm một lần vào mùa hè 

________________________________


NHỮNG HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA CA ĐOÀN

image image image

CA ĐOÀN ĐỨC MẸ LA VANG


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


Hình Ảnh Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang ngày 11 & 12/8/2012 

**Trưởng Ban Thánh Ca:


Gioan Baotixita Trần Anh Đức
(702) 335-1892


**Ca Trưởng:


Gioan Baotixita Trần Anh Đức
(702) 335-1892
GioaKim Phan Thanh Trắc
(702) 330-2272
Phaolô Võ Hoà Bình
(702) 768-2292


**Đoàn Trưởng:


Anna Liêu Ánh Trinh
(702) 480-7981


**Thư Ký:


Têrêsa Nguyễn Thanh Thuỷ
(702) 343-9308


Thủ Quỹ:


Anna Nguyễn Trang Diễm
(702) 371-5283


**Trưởng ban Văn Nghệ:


Maria Đỗ Minh Tuyền
(702) 336-1437


______________________________


Ca Viên:


Chị Michelle
Chị Phượng
Chị Thủy
Chị Lan
Chị Hằng 
Chị Diễm
Chị Bình
Chị Thúy
Chị Thắm
Chị Ánh
Chị Tuyền
Chị Trinh
Chị Ngân
Chị Hiền
Anh Quyền
Anh Minh
Anh Charlie
Anh Hải
Anh Hùng