Bạn Đang Xem: Trang Nhà Liên Đảo Têrêsa Las Vegas

LOGO Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng

________________________________


Khúc Hát Một Loài Hoa

play rewind

________________________________


SINH HOẠT HẰNG TUẦNLiên Đảo Têrêsa Las Vegas đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi vào Thứ Ba và Thứ Năm từ 05:30 p.m. đến 06:00 p.m. và có Thánh Lễ. Kính mời quí Hồn Nhỏ trong Liên Đảo và quí Cộng đoàn tham dự.


Mọi liên lạc:


Thứ Ba: Ô. Sỹ (702) 221-1688
Thứ Năm: Ô. Ngọc (702) 451-9949

________________________________


SINH HOẠT TRONG NĂM


________________________________


image image

ĐẠO BINH HỒN NHỎ THÁNH TÂM NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU


Liên Đảo Têrêsa Las Vegas


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


Hình Ảnh Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Liên Đảo Têrêsa Las Vegas Ngày 9/1/2014Tuyên Uý


Sơ Anna Nguyễn Thị Lệ Hằng
(702) ???-????


Liên Đảo Trưởng


Ông Giuse Phan Văn Sỹ
(702) 221-1688


Liên Đảo Phó


ÔB. Phaolô Nguyễn Văn Thanh & Mai
(702) 595-8002


Liên Đảo Phó Xã Hội


Bà: Têrêsa Yến Regan
(702) 792-6708


Cố Vấn Liên Đảo


ÔB. Giuse Nguyễn Ngọc & Huyền Nga
(702) 451-9949


Thư Ký


ÔB. Cố Đào Khánh
(702) 355-9952


Thủ Quỹ


Bà Vũ Thị Nho
(702 882-0283


Ủy Viên Tận Hiến


Bà Linda Treglio
(702) 435-2276


Ủy Viên tổ chức, kế hoạch, gây quỹ


Chị Nguyễn Thị Ánh
(702) 601-3323


______________________________


Liên Đảo thành lập:


vào ngày 27 tháng 2 năm 1999, hiện có 20 Đảo, mỗi Đảo có 7 hội viên. Riêng Đảo 20 có 9 hội viên. Tổng cộng số hội viên của Liên Đảo là 142 người.Nhiệm vụ và mục đích của Liên Đảo Têrêsa:


Sống nhiều về nội tâm, cầu nguyện, thăm viếng người đau yếu trong Liên Đảo và Cộng Đoàn, noi gương Thánh Nữ Têrêsa về nếp sống nhỏ bé, khiêm tốn, hy sinh, cầu nguyện, làm những công việc nhỏ bé để dâng lên Thiên Chúa hầu cứu rỗi các Linh Hồn và cầu nguyện cho những ý chỉ, ý xin của mọi người và cố gắng sống theo đường lối nhỏ bé như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống./.