Bạn Đang Xem: Trang Nhà HỘI THÁNH GIUSE Las Vegas

________________________________


________________________________


SINH HOẠT HẰNG THÁNG________________________________


SINH HOẠT TRONG NĂM


________________________________


image image

HỘI THÁNH GIUSE


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


Hình Ảnh HỘI THÁNH GIUSE 

Hội Trưởng


Giuse Đỗ Hùng
???


Hội Phó


Antôn Nguyễn Huy Quang
(702) 217-7222


______________________________


Hội Viên