Bạn Đang Xem: Trang Nhà CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Las Vegas

________________________________


Gia Đình Yêu Thương - Thu Huyền

play rewind

________________________________


SINH HOẠT HẰNG THÁNGCT/TTHNGĐ sinh hoạt tại Đền Thánh: Họp Liên Gia mỗi tháng 1 lần


________________________________


SINH HOẠT TRONG NĂM


Mở Khóa vào Trung Tuần Tháng Giêng mỗi năm

________________________________


image image image

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH


MARRIAGE FAMILY ENRICHMENT PROGRAM


Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Giáo Phận Las Vegas, Nevada


Hình Ảnh CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH ngày 7/1/2012 

Cha Sáng Lập


Lm. Phêrô Chu Quang Minh
(404) 294-9224


Cha Linh Nguyền


Lm. Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang
(702) 821-1459


Chủ Nguyền


A/C Ziao Lan
(702) 525-1597


Phó Nội Vụ


A/C Trinh Trang
(702) 589-6782


Phó Ngoại Vụ


A/C Cường Hạnh
(702) 814-4194


Thủ Quỹ


A/C Quang Trinh
(702) 480-7981


______________________________


Song Nguyền