header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 1 đến Tv.10

THÁNH VỊNH 1 - Hai Con Đường

1          Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
            chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
            không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2          nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
            nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3          Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
            cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
            cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
            Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4          Ác nhân đâu được vậy :
            chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5          Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
            quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !

6          Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, 
            còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

THÁNH VỊNH 2 - Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

1          Sao chư dân lại ồn ào náo động ?
            Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ?

2          Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
            vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
            chống lại ĐỨC CHÚA,
            chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

3          Chúng bảo nhau : "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,
            gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !"

4          Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
            Người chế nhạo bọn chúng.

5          Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
            trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,

6          rằng : "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
            lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

7          Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,
            Người phán bảo tôi rằng : "Con là con của Cha,
            ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

8          Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
            muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
            toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

9          Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
            nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

10         Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
            thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !

11         Đem lòng kính sợ mà phụng thờ ĐỨC CHÚA,

12         hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !
            Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
            lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên !
            Còn những ai ẩn náu bên Người, 
            thật hạnh phúc dường bao !

THÁNH VỊNH 3 - Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

2          Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể,
            người nổi dậy chống con thật quá nhiều !

3          Quá nhiều kẻ đang nói về con : "Chúa Trời đâu cứu hắn !"

4          Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
            là vinh dự của con,
            là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5          Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,
            Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6          Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
            rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.

7          Tôi chẳng còn phải sợ
            lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

8          Lạy CHÚA, xin trỗi dậy,
            cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
            Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
            bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.

9          CHÚA chính là nguồn ơn cứu độ,
            xin ban phúc lộc cho dân Ngài.

THÁNH VỊNH 4 - Lời Tạ Ơn

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
            khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
            Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
            xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3          Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
            lòng vẫn còn chai đá
            ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối ?

4          Hãy biết rằng : CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa ;
            khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.

5          Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
            trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

6          Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.

7          Biết bao kẻ nói rằng : "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?",
            lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8          Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
            hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

9          Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
            vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,
            ban cho con được sống yên hàn.

THÁNH VỊNH 5 - Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,
            hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

3          Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
            xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

4          Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
            ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
            Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.

5          Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
            ác nhân đâu được ở với Ngài,

6          trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !
            Ngài ghét những kẻ làm điều ác,

7          diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
            gớm ghê phường giảo quyệt.

8          Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
            được bước vào nhà Chúa ;
            con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

9          Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,
            xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,
            xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.

10         Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
            lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
            Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
            khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

11         Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,
            chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.
            Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,
            vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.

12         Còn những người trú ẩn bên Chúa,
            ước chi họ đều được hỷ hoan
            và reo vui mãi tới muôn đời.
            Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
            nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

13         Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính, 
            lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.

THÁNH VỊNH 6 - Người gặp tử thách van nài Đức Chúa thương

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
            đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

3          Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
            chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.

4          Toàn thân con rã rời quá đỗi,
            mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ ?

5          Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,
            cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu.

6          Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,
            nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài ?

7          Rên siết đã nhiều, nên con mệt mỏi,
            trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,
            từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,

8          mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
            thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.

9          Đi cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,
            vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,

10         CHÚA đã nghe tiếng ta cầu khẩn,
            CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin.

11         Ước gì hết mọi kẻ thù tôi
            phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp, 
            vội tháo lui, nhục nhã ê chề.

THÁNH VỊNH 7
Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

1 Lời than vãn. Của vua Đa-vít hát lên trước ĐỨC CHÚA về vụ tên Cút thuộc chi tộc Ben-gia-min.

2          Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
            Xin cứu vớt và giải thoát con
            khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,

3          kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
            mà không người giải thoát.

4          Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm,
            nếu tay con đã làm điều bất chính,

5          nếu con đã hại người thân nghĩa
            hoặc vô cớ bóc lột quân thù,

6          thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,
            chà đạp mạng sống con dưới đất,
            chôn vùi danh dự xuống bùn đen.

7          Lạy CHÚA, trong cơn thịnh nộ, xin đứng lên
            chế ngự lũ quân thù hung hãn.
            Xin Ngài thức dậy bênh vực con,
            Ngài là Đấng cầm cân nảy mực.

8          Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài,
            xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng.

9          Lạy CHÚA là Đấng xét xử muôn dân nước,
            xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.

10         Lạy Thiên Chúa công minh,
            Chúa dò thấu lòng dạ con người,
            xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
            và cho người công chính được vững vàng.

11         Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
            Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.

12         Thiên Chúa là thẩm phán công minh,
            ngày ngày Chúa đe doạ

13         nếu thế nhân không trở lại cùng Người.  
            Kẻ ác mài gươm trương nỏ sẵn sàng,

14         nó chuẩn bị vũ khí sát nhân,
            lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình.

15         Kìa nó manh tâm làm điều bất chính,
            cưu mang điều ác hại, ắt phải sinh ra chuyện gian tà.

16         Nó đào hầm đào hố, chính nó lại sa chân.

17         Hại người chẳng hoá hại thân,
            gậy ông đập xuống lại dần lưng ông.

18         Tôi xin tạ ơn CHÚA, bởi vì Người công minh chính trực, 
            tôi đàn ca mừng danh CHÚA Tối Cao.

THÁNH VỊNH 8- Oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
            lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !
            Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

3          Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
            cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
            khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

4          Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
            muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5          thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
            phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

6          Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
            ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

7          cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
            đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

8          Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

9          nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

10         Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
            lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !

THÁNH VỊNH 9 - Tạ ơn Đức Chúa sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,
            kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

3          Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
            đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

4          Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,
            chúng té nhào mà chết.

5          Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,
            bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.

6          Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,
            tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

7          Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh ;
            thành quách chúng, Ngài phá cho bình địa,
            chẳng ai còn nhớ đến.

8          Về phần Chúa, CHÚA ngự trị ngàn đời,
            Người lập toà xét xử.

9          Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
            cai trị muôn dân theo đường chính trực.

10         CHÚA là thành che chở người bị áp bức,
            là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.

11         Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,
            vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

12         Đàn ca lên mừng CHÚA, Đấng ngự giữa Xi-on,
            tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.

13         Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,
            tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

14         Xin rủ lòng thương con, lạy CHÚA,
            đấy Ngài xem : địch thù làm cho con khổ nhục.
            Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần,

15         để con dâng muôn lời ca tụng Chúa
            tại cửa thành Xi-on, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16         Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,
            chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.

17         CHÚA cho thiên hạ được biết Người
            khi ban hành phán quyết :
            ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra.

18         Phường ác nhân phải đi vào âm phủ :
            đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.

19         Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,
            kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.  

20         Lạy CHÚA, xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế.
            Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử.

21         Lạy CHÚA, xin làm cho chúng phải kinh hoàng, 
            chư dân phải nhận biết : mình chỉ là phàm nhân.

THÁNH VỊNH 10 - Lời kinh tạ ơn

1          Lạy CHÚA, sao Chúa nỡ đứng xa,
            ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt ?

2          Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ :
            họ mắc phải mưu nó đã bày ra.

3          Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
            bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường CHÚA.

4          Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng :
            "Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !"
            Tư tưởng nó chung quy là vậy.

5          Nó làm gì cũng vẫn thành công,
            đối với nó, phán quyết Ngài thật quá xa vời.
            Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả,

6          lại còn tự nhủ : "Ta không hề nao núng,
            chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu !"

7          Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
            lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.

8          Nó phục cạnh xóm làng
            giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế.

9          Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang,
            nó phục nơi ẩn khuất rình bắt người nghèo khổ,
            lừa vào lưới nó giăng.  

10         Nó rạp xuống, nép mình, vồ lấy người yếu thế,
            nanh vuốt ghì cho chặt.

11         Nó nhủ thầm : "Thiên Chúa đã quên,
            Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa."

12         Lạy CHÚA, xin đứng dậy ra tay,
            xin đừng quên những người nghèo khổ.

13         Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa,
            dám nhủ thầm : "Chúa chẳng phạt dâu !"

14         Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
            Chúa để ý, tự tay lo liệu.
            Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
            kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.  

15         Xin đập tan thế lực người gian ác,
            xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa.

16         CHÚA là Vua muôn thuở muôn đời,
            miền đất Chúa sạch bóng chư dân.

17         Lạy CHÚA, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn ;
            Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ,

18         để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức, 
            khiến cho kẻ mang thân cát bụi, chẳng còn khủng bố ai.

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI