header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 21 đến Tv. 30

THÁNH VỊNH 21 - Tạ ơn Đức Chúa đã ban cho vua nhiều ân huệ

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
            Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào !

3          Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
            miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

4          Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
            vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

5          Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
            năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

6          Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
            Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

7          Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
            và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

8          Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
            và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.

9          Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù,
            tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.

10         Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa.
            CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình,
            lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.

11         Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất
            và miêu duệ chúng khỏi dương gian.

12         Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài
            có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.

13         Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy,
            cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng.

14         Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
            chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

THÁNH VỊNH 22 - Gặp đau khổ, người lành cầu cứu,
và Đức Chúa đã nhậm lời

1 Phần nhạc trưởng. Điệu "Con nai hừng đông" Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
            Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
            Dù con thảm thiết kêu gào,
            nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !

3          Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
            đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.

4          Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
            vinh quang của Ít-ra-en là Ngài.

5          Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa,
            họ cậy trông, Ngài đã độ trì,

6          van nài liền được cứu nguy,
            đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài.

7          Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
            con bị đời mắng chửi dể duôi,

8          thấy con ai cũng chê cười,
            lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai :

9          "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó !
            Người có thương, giải gỡ đi nào !"

10        Đưa con ra khỏi thai bào,
            vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.

11         Chào đời con được dâng cho Chúa,
            được Ngài là Chúa tự sơ sinh.

12         Xa con Ngài đứng sao đành,
            nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.

13         Quanh con cả đàn bò bao kín,
            thú Ba-san ùa đến bủa vây :

14         Há mồm đe doạ gớm thay,
            khác nào sư tử xé thây vang gầm.

15         Tưởng mình như tan dần ra nước,
            toàn thân con xương cốt rã rời,
            con tim đau đớn bồi hồi,
            mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

16         Nghe cổ họng khô ran như ngói,
            lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
            chốn tử vong Chúa đặt vào ;

17         quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
            Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
            chúng đâm con thủng cả chân tay,

18         xương con đếm được vắn dài ;
            chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

19         Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
            còn áo trong cũng bắt thăm luôn.

20         Chúa là sức mạnh con nương,
            cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.

21         Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm,
            gỡ thân con thoát miệng chó rừng,

22         khỏi nanh sư tử hãi hùng,
            phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu điên.

23         Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
            cho anh em tất cả được hay,
            và trong đại hội dân Ngài,
            con xin dâng tiến một bài tán dương.

24         Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA,
            hãy ca tụng Người đi !
            Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,
            nào hãy tôn vinh Người !
            Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,
            nào một dạ khiếp oai !

25         Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường,
            chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ,
            cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ,
            nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.

26         Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng,
            ngày đại hội toàn dân.
            Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
            trước mặt những ai kính sợ Người.

27         Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
            người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
            Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

28         Toàn thế giới, muôn người nhớ lại
            và trở về cùng CHÚA.
            Mọi dân tộc dưới trần
            phủ phục trước Tôn Nhan.

29         Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế,
            Người thống trị chư dân.

30         Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
            sẽ đều bái lạy một mình Người,
            phàm những ai trở về cát bụi
            sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
            Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,

31         con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
            Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa
            cho thế hệ tương lai,

32         truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người,
            rằng : "Đức Chúa đã làm như vậy !"

THÁNH VỊNH 23 - Mục Tử Nhân Hậu

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
            CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2          Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
            Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3          và bổ sức cho tôi.
            Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
            vì danh dự của Người.

4          Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
            con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
            Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5          Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
            Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
            ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6          Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
            ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
            và tôi được ở đền Người
            những ngày tháng, những năm dài triền miên.

THÁNH VỊNH 24 - Đức Chúa ngự vào đền thánh

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
            CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
            làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

2          Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
            đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

3          Ai được lên núi CHÚA ?
            Ai được ở trong đền thánh của Người ?

4          Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
            chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

5          Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
            được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

6          Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
            tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

7          Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
            cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
            để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

8          Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
            Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng
            ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.

9          Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
            cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
            để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

10         Đức Vua vinh hiển đó là ai ? 
            Là Chúa Tể càn khôn : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

THÁNH VỊNH 25 - Xin ơn tha thứ và cứu thoát

1 Của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

2          Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
            xin Ngài đừng để con tủi nhục,
            đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3          Chẳng ai trông cậy Chúa,
            mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
            chỉ người nào tự dưng phản phúc
            mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

4          Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
            lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

5          Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
            và bảo ban dạy dỗ,
            vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
            Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

6          Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
            Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

7          Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
            nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8          CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,

9          dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
            dạy cho biết đường lối của Người.

10         Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín
            đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

11         Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,
            vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

12         Phàm ai kính sợ CHÚA,
            Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

13         Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
            và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

14         CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
            và cho họ biết giao ước của Người.

15         Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi
            vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

16         Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
            vì thân này bơ vơ khổ cực.

17         Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
           và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

18         Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
            và tha thứ hết mọi tội con.

19         Xin Chúa thấy cho : thù địch con đông vô kể,
            chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

20         Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
            đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

21         Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
            che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

22         Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en 
            thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

THÁNH VỊNH 26 - Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

1 Của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn.
            Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.

2          Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,
            tâm can này, xin đem thử lửa.

3          Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa
            và sống theo chân lý của Ngài.

4          Con không ngồi chung với quân xảo trá,
            chẳng giao du cùng bọn giả hình,

5          hằng gớm ghét bè lũ vô lương,
            không ngồi chung với phường gian ác.

6          Lạy CHÚA, con rửa tay nói lên lòng vô tội
            và đi vòng quanh bàn thờ Chúa,

7          để hát bài cảm tạ tri ân
            và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

8          Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,
            mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.

9          Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân,
            chung vận mạng với phường khát máu.

10         Tay chúng gây tội ác tầy trời,
            riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

11         Phần con đây, con sống vẹn toàn,
            xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,

12         trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, 
            giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

THÁNH VỊNH 27 - Tin tưởng và cậy trông vào Đức Chúa
khi gặp gian nguy

1 Của vua Đa-vít.
            CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
            tôi còn sợ người nào ?
            CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
            tôi khiếp gì ai nữa ?

2          Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
            ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,
            lại lảo đảo té nhào.

3          Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
            Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

4          Một điều tôi kiếm tôi xin,
            là luôn được ở trong đền CHÚA tôi
            mọi ngày trong suốt cuộc đời,
            để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,
            ngắm xem thánh điện huy hoàng.

5          Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
            Người che chở tôi trong lều thánh,
            đem giấu tôi thật kín trong nhà,
            đặt an toàn trên tảng đá cao.

6          Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,
            nhìn quân thù vây bủa chung quanh.
            Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
            lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
            tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

7          Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
            xin thương tình đáp lại.

8          Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ : hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
            Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài,

9          xin Ngài đừng ẩn mặt.
            Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,
            chính Ngài là Đấng phù trợ con.
            Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
            lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

10         Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
            thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

11         Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,
            dẫn con đi trên lối phẳng phiu,
            vì có những người đang rình rập.

12         Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,
            vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,
            giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

13         Tôi vững vàng tin tưởng
            sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

14         Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! 
            Hãy cậy trông vào CHÚA.

THÁNH VỊNH 28 - Lời cầu khẩn và tạ ơn

1 Của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
            con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
            Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
            thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.

2          Khi con hướng về nơi cực thánh
            giơ đôi tay cầu cứu van nài,
            xin Ngài nghe tiếng con khấn nguyện.

3          Xin Chúa đừng bắt con phải chết
            cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân.
            Miệng thì những nói bình an,
            mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

4          Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm,
            xứng với những hành vi xấu xa của chúng.
            Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra,
            trả cho chúng như chúng đáng tội.

5          Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm,
            và những công trình tay CHÚA thực hiện.
            Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.

6          Chúc tụng CHÚA vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện,

7          CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
            lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
            Tôi đã được Người thương trợ giúp,
            nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

8          CHÚA là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ
            cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.

9          Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
            trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
            dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

THÁNH VỊNH 29 - Tiếng Chúa trong cơn phong ba bão táp

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
            Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,
            dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.

2          Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,
            và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.

3          Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước,
            Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
            CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông.

4          Tiếng CHÚA thật hùng mạnh !
            Tiếng CHÚA thật uy nghiêm !

5          Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá,
            CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.

6          Người làm cho dãy Li-băng thành như bê nhảy nhót,
            đỉnh Xia-giôn khác nào nghé tung tăng.

7          Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,

8          tiếng CHÚA lay động vùng sa mạc,
            lay động vùng sa mạc Ca-đê.

9          Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi,
            tuốt trụi lá cây cao rừng rậm.
            Còn trong thánh điện Người,
            tất cả cùng hô : "Vinh danh Chúa !"

10         CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
            CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.

11         Xin CHÚA ban quyền lực cho dân CHÚA, 
            tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

THÁNH VỊNH 30 - Tạ ơn Đức Chúa đã cứu khỏi chết

1 Thánh vịnh. Thánh ca vào dịp lễ khánh thành Nhà. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, con xin tán dương Ngài,
            vì đã thương cứu vớt,
            không để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3          Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
            con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục.

4          Lạy CHÚA, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
            tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

5          Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng CHÚA,
            cảm tạ thánh danh Người.

6          Người nổi giận, giận trong giây lát,
            nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
            Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
            hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

7          Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ :
            mình sẽ chẳng bao giờ nao núng !

8          Lạy CHÚA, vì yêu thương,
            Ngài đã đặt con trên núi an toàn.
            Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi,
            con liền thấy bàng hoàng sợ hãi.

9          Lạy CHÚA, con đã kêu lên Ngài,
            năn nỉ với Ngài là Chúa của con.

10         Chúa được lợi gì khi con phải chết,
            được ích chi nếu con phải xuống mồ ?
            Nắm tro tàn làm sao ca tụng Chúa
            và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.

11         Lạy CHÚA, xin lắng nghe và xót thương con,
            lạy CHÚA, xin phù trì nâng đỡ.

12         Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu,
            cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

13         Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.
            Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, 
            xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI