header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 31 đến Tv. 40

THÁNH VỊNH 31 - Lời cầu nguyện tin tưởng
của người gặp thử thách

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
            xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
            Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,

3          ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
            Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
            như thành trì để cứu độ con.

4          Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
            Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

5          Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
            vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

6          Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
            Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

7          Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
            phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

8          Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
            vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
            Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,

9          chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,
            nhưng cho con rộng bước thênh thang.

10         Xin xót thương, lạy CHÚA,
            bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
            quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
            hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.

11         Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
            và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.
            Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.

12         Con đã nên trò cười cho thù địch
            và cho cả hàng xóm láng giềng.
            Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
            thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.

13         Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
            con hoá thành đồ hư vất bỏ.

14         Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,
            nhìn chung quanh : toàn những điều khủng khiếp.
            Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

15         Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
            dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.

16         Số phận con ở trong tay ngài.
            Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
            khỏi người bách hại con.

17         Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
            trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.

18         Lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài,
            Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã
            mà ngậm miệng sa xuống âm ty.

19         Cho phường điêu ngoa phải câm họng ;
            chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
            chống lại người công chính.

20         Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
            Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
            và thi thố trước mặt phàm nhân
            cho ai tìm đến Ngài nương náu.

21         Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
            khỏi người đời mưu hại.
            Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

22         Chúc tụng CHÚA đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con
            trong thành trì vững chắc.

23         Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :
            "Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !"
            Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van
            trong ngày con kêu cứu.

24         Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
            hãy yêu mến CHÚA đi !
            CHÚA giữ gìn những ai thành tín
            nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

25         Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA, 
            mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

THÁNH VỊNH 32 - Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ

1 Của vua Đa-vít. Thi khúc.
             Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
            người có tội mà được khoan dung.

2          Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
            và lòng trí chẳng chút gian tà.

3          Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
            thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.

4          Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
            nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

5          Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
            chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
            Con tự nhủ : "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
            và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

6          Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
            sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân ;
            cho dầu nước lũ có ngập tràn
            cũng không dâng tới họ.

7          Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
            giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
            Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên n
            hững khúc ca mừng con được giải thoát.  

8          Chúa rằng : "Này đây Ta răn dạy,
            chỉ cho con biết đường lối phải theo,
            để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.

9          Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
            phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
            nếu không, nó chẳng chịu đến gần."

10         Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
            còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.

11         Hỡi những người công chính,
            hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng. 
            Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

THÁNH VỊNH 33 - Ca ngợi Đức Chúa là Đấng toàn năng,
biết hết mọi sự và là Đấng cứu độ duy nhất

1          Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,
            kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

2          Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
            kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

3          Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
            rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

4          Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
            mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

5          Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
            tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

6          Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
            một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

7          Chúa dồn đại dương về một chỗ,
            Người đem biển cả trữ vào kho.

8          Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,
            mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

9          Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
            Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

10         CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
            Người phá tan ý định chư dân.

11         Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
            ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

12         Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
            hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

13         Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.

14         Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

15         Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
            việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

16         Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
            tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

17         Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
            nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

18         CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
            kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

19         hầu cứu họ khỏi tay thần chết
            và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

20         Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
            bởi Người luôn che chở phù trì.

21         Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
            vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

22         Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA, 
            như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

THÁNH VỊNH 34 - Đức Chúa là nơi người lành ẩn náu

1 Của vua Đa-vít. Khi ông giả điên trước mặt vua A-vi-me-léc, ông bị đuổi và ra đi.

2          Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA,
            câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

3          Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA
            xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

4          Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,
            ta đồng thanh tán tụng danh Người.

5          Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,
            giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6          Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
            không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

7          Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời,
            cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

8          Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
            để giải thoát những ai kính sợ Người.

9          Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy :
            hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

10         Kính sợ CHÚA đi, đoàn dân thánh hỡi,
            vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

11         Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
            còn ai tìm kiếm CHÚA chẳng thiếu của gì.

12         Các con ơi, hãy đến mà nghe,
            ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ CHÚA.

13         Ai là người thiết tha được sống,
            ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan ?

14         Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ;

15         hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

16         nhưng để mắt nhìn người chính trực
            và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

17         CHÚA đối đầu với quân gian ác,
            xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,

18         Họ kêu xin, và CHÚA đã nhận lời,
            giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

19         CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
            cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

20         Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
            nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi.

21         Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn,
            dầu một khúc cũng không giập gãy.

22         Quân gian ác chết vì tội ác,
            kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.

23         CHÚA cứu mạng các người tôi tớ, 
            ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

THÁNH VỊNH 35 - Cầu xin Đức Chúa cứu trong cơn nguy

1 Của vua Đa-vít.
            Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
            kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.

2          Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì,

3          vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con,
            xin nói với con rằng : "Ta là Đấng cứu độ ngươi."

4          Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con
            phải xấu hổ thẹn thùng,
            kẻ tính kế hại con
            phải tháo lui nhục nhã !

5          Chớ gì chúng nên như trấu gió thổi bay,
            khi chúng bị thiên thần CHÚA xua đuổi !

6          Chớ gì đường chúng đi nên tối tăm trơn trượt,
            khi chúng bị thiên thần CHÚA rượt theo !

7          Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con.

8          Chớ gì tai hoạ bất ngờ ập trên chúng,
            lưới chúng giăng, cho chúng mắc vào,
            cho chúng gặp phải tai hoạ đó !

9          Hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA,
            hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.

10         Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :
            "Ai ví được như Ngài, lạy CHÚA ?
            Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế,
            và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột."

11         Bọn chứng nhân giả dối đứng lên,
            hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết.

12         Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình.

13         Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu,
            tôi đã từng khoác áo nhặm vào thân,
            lại ăn chay để hãm mình phạt xác,
            lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện,

14         như cầu cho bạn hữu anh em.
            Tôi lang thang như người khóc mẹ,
            tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi.

15         Thế mà khi tôi vừa vấp ngã,
            chúng vui mừng tụ hội với nhau.
            Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh

16         và cấu xé không ngừng.
            Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo,
            lại hằm hè nghiến lợi nghiến răng.

17         Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ?
            Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
            cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.

18         Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
            trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

19         Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười,
            và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu.

20         Vì chúng chẳng nói đến hoà bình,
            lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở.

21         Chúng to mồm chế giễu con :
            "A ha ! Mắt ta đã thấy rồi !"

22         Lạy CHÚA, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
            lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa.

23         Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,
            lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.

24         Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
            xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa,
            đừng để chúng đắc chí nhạo cười con.

25         Xin đừng để chúng nghĩ thầm trong bụng :
            "A ha ! Ta đã toại nguyện rồi !"
            Xin đừng cho chúng nói :
            "Ta nuốt trửng nó rồi !"

26         Những kẻ đắc chí vì con mắc hoạ,
            cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn !
            Những kẻ lên mặt với con,
            cho chúng phải ê chề nhuốc nha xấu hổ !

27         Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
            chớ gì họ reo mừng hoan hỷ,
            và luôn luôn nói rằng : "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !
            Người những muốn kẻ tôi trung được an lành."

28         Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại : "Ngài là Đấng công chính" 
            và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.

THÁNH VỊNH 36 - Ác nhân thì độc dữ, còn Đức Chúa thì nhân từ

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA. Của vua Đa-vít.

2          Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ ;
            hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

3          Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.

4          Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
            hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện !

5          Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
            hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,
            không còn chê ghét việc gian tà.

6          Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
            lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.

7          Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
            quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
            Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.

8          Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao !
            Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.

9          Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
            nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

10         Ngài quả là nguồn sống,
            nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

11         Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
            và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.

12         Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này
            và phường độc dữ đánh đuổi con đi.

13         Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả, 
            ngã quỵ rồi, không chỗi dậy nổi đâu.

THÁNH VỊNH 37 - Số phận của người lành kẻ dữ

1 Của vua Đa-vít.
            Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
            chớ phân bì với kẻ bất lương,

2          vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
            và giống như thanh thảo chóng tàn.

3          Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
            thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

4          Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
            Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

5          Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
            tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

6          Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
            công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

7          Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.
            Bạn chẳng nên nổi giận
            với kẻ được thành công hay với người xáo trá.

8          Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,
            đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi,

9          vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,
            còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

10         Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn,
            đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn.

11         Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
            và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.

12         Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.

13         Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.

14         Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
            nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực ;

15         nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gẫy tan tành.

16         Ít tiền ít của mà là người công chính
            hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân.

17         Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy,
            còn người công chính được CHÚA độ trì.

18         CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
            gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.

19         Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
            ngày đói kém lại được no đầy.

20         Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong ;
            những kẻ thù của CHÚA
            sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói.

21         Kẻ gian ác vay mà không trả,
            người công chính thông cảm và cho không.

22         Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,
            kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.

23         CHÚA giúp con người bước đi vững chãi,
            ưa chuộng đường lối họ dõi theo.

24         Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,
            bởi vì đã có CHÚA cầm tay.

25         Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,
            chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,
            hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.

26         Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,
            dòng giống mai sau hưởng phúc lành.

27         Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.

28         Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực,
            chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
            Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
            dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.

29         Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,
            và định cư tại đó mãi muôn đời.

30         Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan,
            và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

31         Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
            bước chân đi không hề lảo đảo.

32         Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính.

33         Nhưng CHÚA không để họ lọt vào tay ác nhân,
            không để bị kết án khi phải ra trước toà.

34         Hãy trông chờ CHÚA, giữ vững đường lối Người,
            rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên
            và ban đất hứa làm gia nghiệp
            bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.

35         Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược,
            nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi.

36         Nay trở lại, nó không còn nữa,
            tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.

37         Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,
            ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.

38         Quân tội lỗi đều bị diệt trừ,
            nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.

39         Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ
            và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.

40         CHÚA phù trợ và Người giải thoát,
            giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, 
            bởi vì họ ẩn náu bên Người.

THÁNH VỊNH 38 - Lời cầu nguyện
của tù nhân lâm cơn cùng khốn

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.

2          Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
            đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.

3          Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,
            bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.

4          Chính vì Chúa giận, mà da thịt con không chỗ nào lành ;
            vì tội lỗi của con, mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn.

5          Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ
            như gánh nặng vượt quá sức con.

6          Vết thương con nặng mùi, rữa nát
            bởi vì con điên cuồng ;

7          thân lom khom, rã rời, kiệt sức,
            suốt cả ngày con thiểu não lang thang.

8          Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành.

9          Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức,
            tim thét gào thì miệng phải rống lên.

10         Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
            tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường !

11         Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,
            mắt cũng chẳng còn sáng như xưa.

12         Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần,
            bà con ruột thịt cũng đứng xa.

13         Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,
            đứa mưu hại con buông lời độc địa,
            suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.

14         Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,
            tựa người câm, không hề mở miệng,

15         cầm bằng kẻ không nghe chi hết,
            chẳng một lời đối đáp ngoài môi.

16         Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy ;
            lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời.

17         Con nói : "Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
            cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo."

18         Thật thì con đã gần quỵ ngã,
            nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng.

19         Tội đã phạm, con xin xưng thú,
            lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn.

20         Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,
            người vô lý ghét con thật quá nhiều !

21         Con làm ơn thì chúng trả oán,
            con theo đuổi điều lành, chúng lại tố cáo con.

22         Muôn lạy CHÚA, xin đừng bỏ mặc,
            đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.

23         Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.

THÁNH VỊNH 39 - Trong kiếp sống phù du,
người đau yếu đặt hy vọng nơi Đức Chúa và xin Người đến

1 Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Tôi đã nói : "Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
            để khi ăn nói khỏi lỗi lầm ;
            tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt."

3          Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,
            mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối.

4          Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,
            càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy,
            miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời :

5          "Lạy CHÚA, xin dạy cho con biết :
            đời sống con chung cuộc thế nào,
            ngày tháng con đếm được mấy mươi,
            để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

6          Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
            kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
            Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,

7          thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
            Công vất vả ngược xuôi : làn gió thoảng,
            ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng."

8          Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa,
            hy vọng của con đặt ở nơi Ngài.

9          Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi,
            đừng để kẻ ngu đần thoá mạ con.

10         Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,
            vì chính Chúa đã làm như vậy.

11         Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,
            tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.

12         Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,
            điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục,
            thật con người chỉ như hơi thở.

13         Lạy CHÚA, xin nghe lời con nguyện cầu,
            tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.
            Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc,
            vì con là thân khách trọ nhà Ngài,
            phận lữ hành như hết thảy cha ông.

14         Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả, 
            trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa.

THÁNH VỊNH 40 - Cảm tạ Đức Chúa và xin Người phù giúp

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh.

2          Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
            Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

3          Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
            khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
            đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
            làm cho tôi bước đi vững vàng.

4          Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
            bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
            Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
            và tin tưởng vào CHÚA.

5          Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
            chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
            và những kẻ theo đường gian ác.

6          Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
            những kỳ công Ngài đã thực hiện
            và những điều Ngài dự định cho chúng con :
            thật là nhiều vô kể !
            Không một ai sánh được như Ngài.
            Dầu con muốn loan đi kể lại,
            nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !

7          Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
            nhưng đã mở tai con ;
            lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

8          con liền thưa : "Này con xin đến !
            Trong sách có lời chép về con

9          rằng : con thích làm theo thánh ý,
            và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con."

10         Đức công chính của Ngài,
            con loan truyền giữa lòng đại hội ;
            lạy CHÚA, Ngài từng biết : con đâu có ngậm miệng làm thinh.

11         Đức công chính của Ngài,
            con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
            nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
            chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
            rằng Ngài thành tín và yêu thương.

12         Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
            xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
            Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.

13         Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
            tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi,
            thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.

14         Lạy CHÚA, xin thương tình cứu con,
            muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ !

15         Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
            đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng !
            Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
            phải tháo lui nhục nhã !

16         Những đứa cười ha hả nhạo con
            phải thẹn thùng chết điếng !

17         Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
            đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
            Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
            luôn nói rằng : "ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !"

18         Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
            nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
            Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, 
            lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI