header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

DẪN NHẬP TÂN ƯỚC

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Cựu Ước là một tuyển tập các sách đã được thu thập qua nhiều thế kỷ. Nhiều nhân vật sống theo tinh thần của Thiên Chúa đã tham dự vào việc thành hình các cuốn sách này. Những gì các vị đã viết ra vẫn còn giá trị ngày nay. Những sách đó:

  -- Làm chứng sự tốt lành của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đối với con người, mặc dầu đôi lúc việc làm chứng đó đối với chúng ta dường như không thể hiểu được và bí ẩn;

  -- Kể lại cho chúng ta cuộc đời của các nhân vật sống gần gũi với Thiên Chúa và sống bằng tình yêu Thiên Chúa;

  -- Quả quyết cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa ban sự sống cho con người và bảo vệ sự sống đó;

  -- Là những pho sách ca tụng Thiên Chúa; chúng cũng trình bày với Thiên Chúa nhu cầu của con người và hoàn cảnh bi thương cần đến sự nâng đỡ của Thiên Chúa;

  -- Nhắc nhở cho thấy những ai tránh xa Thiên Chúa phải gặp thất bại và diệt vong.

Qua những việc làm chứng nơi Cựu Ước, một cách nào đó chính Thiên Chúa nói với chúng ta và chỉ rõ cho chúng ta việc Ngài can thiệp để cứu con người và các dân tôc. Việc can thiệp của Thiên Chúa thường khó nhận thấy. Chỉ sau khi sự việc xảy ra, kẻ nào tin mới nhận ra rằng Thiên Chúa không bỏ họ và luôn ở với họ.

Bằng cách nay các sách Cựu Ước có thể giúp chúng ta chân nhận sự có mặt của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.

Chúng ta không biết hết tất cả tên tuổi những người đã viết hoặc thu thập các sách Cựu Ước. Nên một số sách của Cựu Ước mang những danh xưng riêng.

Một trong những tác giả xưa nhất của Kinh Thánh là "kẻ gọi Chúa là Giavê" người đó sống trong thời các vua Ðavid và Salômông và viết các sách ở Giêrusalem vào khoảng năm 950 trước Chúa Giêsu Kitô. Tác giả thu thập các câu chuyện truyền miệng hoặc có thể đã được viết thành văn. Với tổng hợp này, tác giả làm thành một cuốn sách nhỏ. Ðặc điểm của tác giả là luôn gọi Thiên Chúa là "Giavê". Mục đích của vị này là thuyết phục tất cả dân cư của vương quốc Israel tin rằng Giavê là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Ðức tin vào Giavê giúp mọi người và mọi dân tộc biết được Ngài là Thiên Chúa chân thật.

Tác giả thứ hai, gọi là "Người gọi Chúa là Eloim" vì người này gọi Thiên Chúa là "Eloim". Dựa vào những câu chuyện xưa về lịch sử dân tộc mình, tác giả viết sách vào các thế kỷ thứ IX và thứ VIII trước Chúa Giêsu Kitô. Vị này sống ở vương quốc phía Bắc, vào thời kỳ mà đức tin vào Thiên Chúa của dân Israel bị thử thách trước những ảnh hưởng của người xứ lạ. Tôn giáo của xứ Canaan bấy giờ được vua, triều đình và dân chúng có phần yêu thích. Do vậy, "người gọi Chúa là Eloim" luôn nhấn mạnh đến sự tuân phục Thiên Chúa của Israel. Tác giả cho rằng thời buổi hiện tại là một giai đoạn đầy thử thách và thanh luyện.

Vào khoảng năm 550 trước Chúa Giêsu Kitô, một số thầy cả lại tập họp các chuyện cũ. Những bản văn họ viết ra tạo thành một tuyển tập lấy tên là "Các bản văn của các thầy cả" hoặc "Sách các thầy cả". Các thầy cả này viết trong thời lưu đày, khi con dân của Israel không còn vương quốc. Vương quốc đã mất, các vị lãnh tụ dân chúng bị lưu đày tại Babylone và Ðền thờ Thiên Chúa bị phá hủy.

Bởi vì mọi sự hầu như đã mất, các thầy cả cố tìm một lối sống mới để thể hiện đức tin bằng cách nhấn mạnh nhiều vào phụng vụ, vào công việc thờ phượng. Họ hy vọng với cách này dân Israel tìm lại được an bình và sự cứu độ. Họ luôn tin tưởng vào sự trung thành của Thiên Chúa và cổ võ dân chúng đáp trả lại bằng chính sự trung tín của mình.

Kể từ thế kỷ thứ VII trước Chúa Giêsu Kitô, ta thấy một bối cảnh lịch sử xuất hiện đó là cuốn "Sách Luật". Các tác giả sách này kể lại cho ta hay bằng cách nào dân chúng đã từ bỏ Thiên Chúa của họ. Vì Israel xa Chúa, nên phải chịu những cuộc tấn công của quân thù và phải bị lưu đày. "Sách Luật" khẩn khoản kêu mời dân Israel trở lại và vâng phục Thiên Chúa, với niềm hy vọng là nếu họ trung tín trở lại, Thiên Chúa sẽ cho họ được quay về quê cũ.

Ngay vào thế kỷ thứ IX, các "sứ ngôn" xuất hiện như là phát ngôn viên của Thiên Chúa để nói với dân Israel. Các vị tố cáo lỗi hư đốn, bất công và thiếu đức tin của nhiều người dân Israel, và thúc bách họ hối cải. Các vị nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tha thiết với vận mệnh của nhân loại. Thiên Chúa không bỏ rơi loài người, trái lại, Ngài đặc biệt cứu giúp người bị nhục nhằn và bị áp bức.

Cuốn "Thánh Kinh của các bạn trẻ" cống hiến một số bản văn Cựu Ước được chọn lựa. Ðặc biệt chú tâm ghi lại các đoạn nói cho các bạn trẻ vào thời buổi hôm nay. Các bản văn này gợi lên những câu hỏi quan trọng nhất chất vấn con người của mọi thời đại và luôn có giá trị đối với chúng ta bây giờ:

  -- thế giới và con người
  -- lỗi và tội
  -- đức tin chân thật
  -- bất công, áp bức và khốn cùng
  -- công lý, hòa bình và tương lai con người.

Những bản văn Kinh Thánh mà các bạn thấy trong cuốn Thánh Kinh của các bạn trẻ có thể giúp bạn suy nghĩ về các câu hỏi đó. Chúng sẽ là nguồn can đảm và hy vọng, bởi vì chúng cho phép ta hé thấy việc làm của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, và trong chính lịch sử riêng tư của chúng ta.

DẪN NHẬP

>> Lời Giới Thiệu

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

MỤC LỤC