Ban Phụng Vụ Thông Báo Tháng 3 Năm 2018

1-TĨNH TÂM HÒA GIẢI MÙA CHAY:
(1)-THỨ NĂM NGÀY 22- 03-2018: 6:30PM. CHẦU THÁNH THỂ, 7:00 PM. THÁNH LỄ, 7:30 -> 9:00 TĨNH
TÂM + HÒA GIẢI. DO CHA ĐAMINH NGUYỄN PHI LONG, GIÁM TỈNH DCCT/HN. THUYẾT GIẢNG.
(2)-THỨ SÁU NGÀY 23-03- 2018: 7:00PM. THÁNH LỄ, 7:30PM. -> ĐẾN 9:00PM TĨNH TÂM DO CHA
ĐAMINH NGUYỄN PHI LONG, GIÁM TỈNH DCCT/ HẢI NGOẠI THUYẾT GIẢNG.

2-NGÀY THỨ BẢY 24-03- 2018:
(1)-BUỔI SÁNG 10:30 AM. XIN QUÍ HỒN NHỎ, CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO VÀ CỘNG ĐOÀN KHÔNG PHẢI ĐI
LÀM, XIN HY SINH ĐẾN ĐỀN THÁNH ĐEM THEO DAO, KÉO ĐỂ PHỤ LÀM LÁ CHUẨN BỊ CHO CHÚA NHẬT
LỄ LÁ TUẦN NÀY VÀO 25-03- 2018.
(2)-BUỔI CHIỀU 6:30 PM. ĐỌC KINH LỄ GIỖ TẠI NHÀ A/C ZIAO & LAN ĐỊA CHỈ: 513 WHITEWOOD DR. ,
HENDERSON, NV. 89052/ GATE: # 6426, TEL: 702-736- 6426, 525-1597.

3-NGÀY THỨ HAI 26-03- 2018:
(1) LÚC 11:00AM: THAM DỰ NGHI THỨC PHÁT TANG, LÀM PHÉP XÁC VÀ ĐỌC KINH CHO LINH HỒN CỤ
ÔNG CỐ PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN LỄ TẠI NHÀ QUÀN PALM MORTUARY SỐ 7600 EASTERN AVE. LAS
VEGAS, NV 89123, (702) 464-855.
(2) LÚC 7:00PM. THAM DỰ ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE TRẦN ĐỨC MINH, PHU QUÂN
CỦA BÀ NGUYỄN THỊ DUNG & HAI CON, ANH CỦA A/C NGUYỄN ĐÌNH THANH & Ý NHI. VÙA ĐƯỢC
CHÚA CẤT VỀ TỐI NGÀY 21-03- 2018. TẠI ĐỊA CHỈ: 7853 MUSTANG CANYON ST. LV. NV. 89113.

4-NGÀY THỨ BA 27-03- 2018:
(1)-LÚC 8:30 -> 9:30 AM. : THĂM VIẾNG, THAM DỰ NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC, CHO ÔNG CỐ GIUSE
TRẦN ĐỨC MINH TẠI ĐỀN THÁNH MẸ LA VANG LAS VEGAS 4835 S PEARL ST. LAS VEGAS, NV 89121.
(2)-LÚC 9:30 -> 10:30 AM. : THÁNH LỄ AN TÁNG CHO LINH HỒN CỐ GIUSE TRẦN ĐỨC MINH TẠI ĐỀN
THÁNH MẸ LA VANG LAS VEGAS 4835 S PEARL ST. LAS VEGAS, NV 89121. SAU ĐÓ DI QUAN ĐẾN NGHĨA
TRANG DAVIS MEMORIAL PARK, 6200 S. EASTERN AVE. LAS VEGAS, NV. 89119 ĐỂ AN TÁNG.

5- NGÀY THỨ TƯ 28-03- 2018:
(1)-LÚC 11:00AM. THÁNH LỄ AN -TÁNG CHO LINH HỒN CỤ CỐ PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN LỄ TẠI ĐỀN
THÁNH MẸ LA VANG LAS VEGAS SỐ 4835 S PEARL ST. LAS VEGAS, NV. 89121, (702) 821-1459.