ĐỀN THÁNH MẸ LA VANG- LAS VEGAS
BAN GIÁO LÝ VIỆT NGỮ- THIEU NHI XIN THÔNG BÁO

ĐƯỢC PHÉP CHA GIÁM ĐỐC ĐỀN THÁNH MẸ LA VANG TÔMA HÀ QUỐC DŨNG

Sr XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÍ PHỤ HUYNH, THẦY CÔ VÀ CÁC EM THIẾU NHI

1-Bắt đầu từ Thánh lễ Chúa Nhật ngày mai 15-03-2020, Chúa nhật 22-03-2020 đến Chúa nhật 29 -03-2020 (ba Tuần) Tòa Giám Mục Las Vegas ( The Diocese of Las Vegas) gửi thông báo: Các Thánh Lễ Chúa Nhật và ngày thường vẫn có, TUY NHIÊN KHÔNG BẮT BUỘC tham dự THÁNH LỄ CHÚA NHẬT cho đến khi có lệnh mới.

2. Các lớp Giáo lý & Việt Ngữ và Thiếu Nhi Tôma Thiện SẼ ĐƯỢC NGHĨ HỌC VÀ NGỪNG CÁC SINH HOẠT Từ Chúa Nhật ngày mai 15-03-2020, Chúa nhật 22-03-2020 đến Chúa nhật 29 -03-2020, cũng SẼ KHÔNG CÓ Thánh lễ Chúa Nhật 11:30 am. Cho đến khi có thông báo mới từ Tòa Giám Mục

Mọi người cùng nhau thiết tha khấn xin xin Chúa qua Mẹ La Vang & Thánh Cả Giuse chuyển cầu cho cơn đại dịch này sớm chấm dứt để mọi người được Sinh hoạt bình thường. Xin cám ơn và Xin Chúa qua Mẹ chúc lành cho mọi gia đinh./.

Sr. Ngọc Trưởng Ban Giáo Lý Việt Ngữ sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến Quý Vị.

Chân Thành cám ơn,
Trường Ban Giáo Lý Việt ngữ
Sr. Agnes Bích Ngọc