Mọi thông tin về Đại Hội, xin liên lạc Giáo Xứ: (702) 821-1459
hoặc Chị Phạm Ngọc-Thủy: (832) 602-0258

 
 
Cập Nhật ngày 1/8/2018: Giá khách sạn sau ngày 19/9 đã tăng gấp đôi

Sơ Đồ Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ 11 – năm 2018: “Cùng Mẹ Chúng Con Kiến Tạo Hòa Bình”