LỜI GIỚI THIỆU

Lời Chúa tồn tại muôn đời
(1 Phêrô 1,25)

Tông huấn “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) của Đức giáo hoàng  Bênêđitô XVI được chính thức công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2010. Tông huấn nầy đã được Ngài ký ngày 30 tháng 9 năm 2010, nhân lễ kính Thánh Giêrônimô, Linh mục, vị Thánh bổn mạng của những người yêu mến, học hỏi, loan truyền và giảng dạy Kinh Thánh trong Hội Thánh.  Đây là Tông huấn được mọi thành  phần Dân Chúa chờ mong sau khi có Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII về “Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội” năm 2008.
Mở đầu Tông huấn, Đức giáo hoàng muốn làm vang vọng lại cho cả Hội Thánh lời tuyên xưng đức tin cùng với tâm tình và kinh nghiệm sống từ hai ngàn năm về trước của thánh Phêrô, vị ngư phủ Galilê, người đã được Đức Giêsu Nadarét tuyển chọn và đặt làm nền tảng Hội Thánh: “Lời Chúa đời đời bền vững. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1,25).
Năm xưa, thánh Phêrô đã thay mặt anh em mình trong Tông đồ đoàn để công bố Tin Mừng về mầu nhiệm tử nạn-phục sinh của Đức Giêsu Nadarét (Cv 2,14-40); và lời loan báo lịch sử đó đã đem đến kết quả là “trong ngày ấy, đã có thêm lối ba ngàn linh hồn (tin vào Đức Giêsu Kitô)” (Cv 2,41 ) và từ đó số tín hữu của Chúa Kitô càng phát triển và lan rộng trên cả thế giới.
Ngày nay, Đấng kế vị thánh Phêrô, là Đức Bênêđitô XVI, sau khi đã lắng nghe ý kiến và đề nghị của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XII, thay mặt cho tập thể Giám mục đoàn trên thế giới, nhóm họp tại Vatican, từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, tiếp tục công bố Tin Mừng về Đức Giêsu Nadarét với tựa đề “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) cho con người đang sống những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba.
Ngài gửi Tông huấn nầy cho các Giám mục là những Đấng kế vị các Thánh Tông đồ, cho hàng Giáo sĩ, cho các người nam nữ sống đời thánh hiến và cho các tín hữu giáo dân trong Hội Thánh. Ngài mời gọi tất cả một lòng một ý với Ngài tiếp nối sứ vụ của các Tông Đồ, lên đường đem LỜI CHÚA là ĐỨC GIÊSU KITÔ đến cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia.
Tông huấn LỜI CHÚA đưa Hội Thánh chúng ta vào một giai đoạn mới của Lịch sử cứu độ: Loan báo và tái loan báo LỜI CHÚA cho con người thời đại hôm nay.
Xin trân trọng giới thiệu bản dịch Tông huấn LỜI CHÚA của Ủy Ban KinhThánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho mọi thành phần Dân Chúa.

Nha Trang, ngày 06 tháng 01 năm 2011
+ Giuse Võ Đức Minh
Giám Mục Giáo phận Nha Trang
Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN

Nội Dung Tông Huấn

Dẫn Nhập

Phần Một: VERBUM DEI - LỜI THIÊN CHÚA
- Thiên Chúa Lên Tiếng Nói
- Lời Con Người Đáp Trả Vị Thiên Chúa Đang Lên Tiếng
- Việc Giải Thích Kinh Thánh Trong Giáo Hội

Phần Hai: VERBUM IN ECCLESIA - LỜI TRONG GIÁO HỘI
- Lời Chúa và Giáo Hội
- Phụng Vụ, Môi Trường Đặc Trưng Của Lời Thiên Chúa
- Lời Chúa Trong Đời Sống Giáo Hội

Phần Ba: VERBUM PRO MUNDO - LỜI CHÚA CHO THẾ GIỚI
- Sứ Mạng Của Giáo Hội: Công Bố Lời Chúa Cho Thế Giới
- Lời Thiên Chúa và Việc Dấn Thân Vào Thế Giới
- Lời Chúa và Văn Hóa
- Lời Thiên Chúa và Đối Thoại Liên Tôn

Kết Luận

 

© 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas, All Rights Reserved
Designed by OLIUDAI