Bản Tin Mục Vụ

Bản Tin Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 8, 2019

Bản Tin Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 8, 2019

 

Tải Bản Tin Về Máy


Đơn Ghi Danh Giáo Lý và Việt Ngữ

Nhấn vào đây để Tải Đơn Ghi Danh Giáo Lý và Việt Ngữ Về Máy


Flyer Đại Hội La Vang 2019: Cùng Mẹ Sống Vui Mừng và Hân Hoan Trong Chúa

Nhấn vào đây để Tải Flyer Về Máy


Tâm Tình Chào Mừng Đại Hội La Vang 2019

Nhấn vào đây để Tải Thư Chào Mừng Về Máy


Thư Xin Yểm Trợ Đại Hội La Vang 2019

Nhấn vào đây để Tải Thư Xin Yểm Trợ Về Máy

Bản Tin Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 8, 2019

Bản Tin Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 8, 2019

Tải Bản Tin Về Máy


Đơn Ghi Danh Giáo Lý và Việt Ngữ

Nhấn vào đây để Tải Đơn Ghi Danh Giáo Lý và Việt Ngữ Về Máy


Flyer Đại Hội La Vang 2019: Cùng Mẹ Sống Vui Mừng và Hân Hoan Trong Chúa

Nhấn vào đây để Tải Flyer Về Máy


Tâm Tình Chào Mừng Đại Hội La Vang 2019

Nhấn vào đây để Tải Thư Chào Mừng Về Máy


Thư Xin Yểm Trợ Đại Hội La Vang 2019

Nhấn vào đây để Tải Thư Xin Yểm Trợ Về MáyChuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”