Quang Cảnh Nghi Thức Mở Tường Qua Đất Mới 09/2018

 

 

 
Failed to get data. Error:
Start tag expected, '<' not found

Data returned by Google:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

Hình Ảnh Phục Sinh 2018

 
Failed to get data. Error:
Start tag expected, '<' not found

Data returned by Google:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

Chuyên Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 a.m. & 6:00 p.m.

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 a.m.

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

THỨ NĂM:
ĐỌC KINH hay CHẦU THÁNH THỂ:
5:30 p.m.
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
(702) 821-1459

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •