Chuyên Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 am & 6:00 pm

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 am

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 pm

THỨ NĂM:
CHẦU THÁNH THỂ: 6:30 p.m.
THÁNH LỄ: 7:00 p.m.

GIẢI TỘI:
6:30pm – 6:45pm trước Thánh Lễ thứ 5
9:00am – 9:20am trước TL Chúa Nhật

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:
Khi cần viếng thăm Đền Thánh hoặc gặp Cha Chánh Xứ ở số phone dưới đây.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
702-821-1459

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •