Kết quả Xổ Số Tối thứ 7:

| Bảng Tạ Ơn $100 (Vé 2572) | Iphone X (vé 3994) | 2 vé khứ hồi về VN (vé 3282) | $5,000 USD CASH (vé 7486) | Xin quý vị tiếp tục ủng hộ vé số cho lô độc đắc. |

Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ XII 2019
Cùng Mẹ Sống Vui Mừng và Hân Hoan Trong Chúa

Xin Quý Vị Theo Dõi và Đón Xem  

Kỷ Yếu La Vang Las Vegas

 

 

Lịch Sử Đền Thánh La Vang Las Vegas

 

 

Lịch Sử Linh Địa La Vang

 

Chuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”