Ngày 18, 19, 20 Tháng 10 - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ XII 2019: Cùng Mẹ Sống Vui Mừng và Hân Hoan Trong Chúa

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Chương Trình Thánh Lễ

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 am & 6:00 pm
                   Thiếu Nhi 11:30 am

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 am

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 pm

THỨ NĂM:
CHẦU THÁNH THỂ: 6:30 p.m.
THÁNH LỄ: 7:00 p.m.

GIẢI TỘI:
6:30pm – 6:45pm trước Thánh Lễ thứ 5
9:00am – 9:20am trước TL Chúa Nhật

Xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ:
Khi cần viếng thăm Đền Thánh hoặc gặp Cha Chánh Xứ ở số phone dưới đây.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
702-821-1459

Linh Mục Tôma Hà Quốc Dũng DCCT

Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trọng

Cha Sáng Lập Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Đồng Minh Quang

Cha Cựu Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Ông Phêrô Nguyễn Đình Gia

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas
[email protected]

Kỷ Yếu La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Đền Thánh Đức Mẹ La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Linh Địa Đức Mẹ La Vang

Quảng Trị, Việt Nam