Lưu Ý 1: Các phái đoàn hoặc giáo xứ đi theo nhóm, xin ghi danh với ban tổ chức để được chào đón và phát thực phẩm. Xin liên lạc ông Bình 702-882-6360 Lưu Ý 2: Khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ La Vang và khu phố xung quanh không có chỗ đậu cho xe RV và không chịu trách nhiệm cho thiệt hại cho xe hoặc tài sản bên trong nếu xảy ra. Xin quý vị đừng để đồ vật có giá trị trong xe. Xin cám ơn.

Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Kỳ XII 2019
Cùng Mẹ Sống Vui Mừng và Hân Hoan Trong Chúa

Xin Quý Vị Theo Dõi và Đón Xem  

Kỷ Yếu La Vang Las Vegas

 

 

Lịch Sử Đền Thánh La Vang Las Vegas

 

 

Lịch Sử Linh Địa La Vang

 

Chuyên Mục

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”